Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI Türk Tabipleri Birliği Onurumuzdur, Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılmalıdır