Güncel
Ev 2020-2022 DÖNEMİ

2020-2022 DÖNEMİ

Dr. Mehmet Antmen (Başkan)

Dr. Cemil Galioğlu (Genel Sekreter)

Dr. Oğuz Kubat (Sayman)

Uzm. Dr. Nasır Nesanır (Veznedar)

Uzm. Dr. Ayşe Jini Güneş Keskin (Üye)

Prof. Dr. Olgu Hallıoğlu Kılınç (Üye)

Dr. Reyhangül Baloğlu (Üye)