Güncel
Ev 2018-2020 DÖNEMİ

2018-2020 DÖNEMİ

Dr. Mehmet Antmen (Başkan)

Dr. Cemil Galioğlu (Genel Sekreter)

Uzm. Dr. İzzet Çalış (Sayman)

Dr. Oğuz Kubat (Veznedar)

Uzm. Dr. Ayşe Jini Güneş Keskin (Üye)

Uzm. Dr. Ahmet Burhan Söker (Üye)

Dr. Özlem Şahin (Üye)