Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması İle İlgili Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, Siyasi Parti Temsilcileri, Demokratik Kitle Örgütleri ve Meslektaşlarımız ile Birlikte Basın Açıklaması Yaptık