Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI TTB Merkez Konseyi Üyelerinin, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Konulu Basın Açıklaması Nedeniyle Yargılandıkları Davadan Ceza Almalarını Protesto Etmek İçin Basın Açıklaması Yaptık