Güncel
Değerli Meslektaşımız,
İnsanların sağlığını korumak, acısını dindirmek ve meslektaşlarımızı kardeşimiz bileceğiz diye yemin ederek hekim olduk.
Tıp sanatında öğrendiklerimizi, ne olursa olsun önce zarar vermeden, insanlığın yararına kullanacağımıza söz verdik. Bu söz her hekimin mesleki bir sorumluluğudur.
Bu gün çalışma koşulları sorumluluklarımızı zorlamakta ve zorlaştırmaktadır.
Son aylarda Hükümet tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle “Sağlıkta Dönüşüm Programının” mevzuat kısmı da tamamlanmıştır.
Bu program yüzünden hem hastalar hem de sağlık hizmeti sunanlar zarar görmektedir.
Hastaların cebinden daha çok para çıkarken, hekim ve diğer sağlık çalışanları güvencesiz şartlarda çalışmaya zorlanmakta ve iyi hekimlik yapma koşullarımız elimizden alınmaktadır.
Kamuda performans, özelde ciro baskısı hekimleri ezmekte, değersizleştirmektedir.
Birinci basamakta ceza puanları yüzünden kesintiler yapılıyor, kimse bir sonraki ay ne kadar ücret alacağını bilmiyor…Sonuçta, biz hekimler yorgunuz, mutsuzuz ve umutsuzuz.
Oysa biz hekimler, TTB öncülüğünde; performans, ciro endişesi yaşamadan “İyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak” ve karşılığında emekliliğimize de yansıyacak bir ücreti almak için yıllardır mücadele ediyoruz.
Hekimler robot ya da makine veya teknik iş yapan birisi değildir. Güvenli bir ortamda hastalarımıza yeterli süre ayırarak hata yapma riskimizi azalttığımız, meslektaşlarımızı rakip olarak görmediğimiz çalışma koşulları için her zamankinden daha fazla bir arada durmak zorundayız.
Bu mücadelede başarıya ulaşmanın tek yolunun örgütlü ve birlikte hareket etmekten geçtiği inancıyla sizi Mersin Tabip Odası çalışmalarının içinde olmaya çağırıyoruz.
Biz inanıyoruz ki “Tabip Odası benim için ne yaptı?” yerine “Örgütüm için ne yapabilirim” düşüncesi yaygınlaştığında, hiçbir güç şu an bize reva görülen uygulamaları yapamayacaktır.
O nedenle odamıza henüz üye olmayan meslektaşlarımızı üye olmaya, üyelerimizi de oda çalışmalarına katılarak sesimizi daha güçlü çıkartmaya çağırıyoruz.
Sen yoksan bin eksiğiz…
Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu

SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDETE HAYIR...

Şiddet Bildirimi İçin
0539 507 31 21
telefonumuzu arayabilirsiniz.
Şiddet Bildirimi için tıklayınız.
 
T.T.B.Şiddete Sıfır Tolerans sayfası için