Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI Sağlıkta Performans Çalıştayı”nın sonuçları, son dönemde artan “Sağlıkta Şiddet” ve TTB Merkez Konseyi Delegemiz Dr. Zeki Sinan Doğan’ın kamu görevine son verilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptık