Güncel
Ev DUYURULAR “ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği ve Sağlık Hizmet Sunucularından Hizmet Alım Sözleşmeleri ve Protokolleri” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmet sunucuları arasındaki hukuki ilişki ve sağlık personelinin hukuki sorumlulukları” Bilgilendirmesi