Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI Hekim Emeğinin Değersizleşmesini ve Toplumun Yoksulluğa Mecbur Bırakılmasını Kabul Etmiyoruz!