Güncel
Ev TOPLANTILAR Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) olağanüstü gündem ile Adana Tabip Odası’nda 8 Eylül 2011 tarihinde toplantı yaptılar.