Güncel
Ev İlk Yardım Eğitimleri Adana Torba Fabrikası ve Toros Gübre ‘de çalışan personele temel ilk yardım eğitimi verildi.