Güncel
Ev TOPLANTILAR 6 Mart 2012 tarihinde Asistan Hekimler Panelinde”Sağlıkta Dönüşüm sürecinin Asistan Hekim Eğitimi Üzerine Etkisi ve Asistan sorunları” tartışıldı.