Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi, Adli Tıp Uzmanı Dr. Ayşe Uğurlu için YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI