Güncel
Ev TOPLANTILAR TTB Avukatı Mustafa Güler’in Katılımı İle “Malpraktis ve Özelde Çalışan Hekimlerin Sözleşme Yaparken Dikkat Etmeleri Gereken Konular ve Torba Yasaya Eklenen Son Değişiklikler” Konularında Toplantı Yapıldı.