Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI Odamız ve Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) Tam Gün Yasası ile ilgili basın açıklaması yaptı.Anket başlattı.