Güncel
Ev TOPLANTILAR Güney İlleri Tabip Odaları Ortak Basın açıklamalarını ve toplantılarını Mersin’in ev sahipliğinde yaptılar.