Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI Güney İlleri Tabip Odaları Ortak Basın açıklamalarını ve toplantılarını Mersin’in ev sahipliğinde yaptılar.