Güncel
Ev BASIN AÇIKLAMALARI 29 Ağustos 2013 Perşembe Günü Odamızda Aile Hekimlerinin Sorunları ve “Tarsus’taki Bazı Terbiyesiz Doktorlar “Konulu Haber Hakkında Basın Açıklanması Yapıldı.