Güncel
Ev 2016-2018 DÖNEMİ

2016-2018 DÖNEMİ

Başkan: Dr. Ful Uğurhan
dr-ful-ugurhan_1035x1200
Genel Sekreter : Uzm. Dr. Ahmet Burhan Söker
burhan-soker_1121x1200
Sayman : Dr. Ayşe Sıddıka Çöl
ayse-siddika-col_1004x1200
Veznedar : Dr. Selçuk Fidan
selcuk-fidan_1007x1200
Üye : Prof. Dr. Gülden Ersöz
dr-gulden-ersoz_888x1200
Üye : Uzm. Dr. Mahir Baloğlu
mahir-baloglu_847x1200
Üye : Uzm. Dr. Hanife Kara
hanife-kara_889x1200